JEG ER OFFER

Hos os er du i sikre hænder.

Vi har tavshedspligt, vi lytter,

og du kan være helt anonym.

 

JEG ER VIDNE

Vi kan hjælpe dig med at bearbejde det, du har set.

Vi kan råde dig og støtte dig i at komme videre.

 

JEG ER PÅRØRENDE

Det er vigtigt, at du får talt med nogen om, hvordan du har det

og hvad du konkret kan gøre for dig selv

og dine nærmeste.

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Vi kan tilbyde dig vigtig mental førstehjælp, samt støtte til at komme videre i en svær, belastende og kaotisk situation.

Centrale emner for vores rådgivning er at lytte og rumme de oplevelser og følelser, der er forbundet med hændelsen. Sammen forsøger vi at skabe overblik og handlemuligheder.

Vi kan guide dig/jer videre i helingsprocessen og evt. hjælpe med kontakten til relevante samarbejdspartnere.

Hvor dækker vi?

Offerrådgivningen er et supplement til Politiets vejledningsforpligtelser.

Borgere i alle kommuner inden for Østjylland politikreds, kan benytte rådgivningen.

Dette omfatter:

  • Aarhus, Randers, Grenaa, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov, Samsø