GENERELT

Offerrådgivningen i Østjylland er en del af landsorganisationen OID. Vores formål er at hjælpe ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet, brande og trafikuheld.

Vi yder "psykisk førstehjælp" i akutte situationer, samt støtte og rådgivning i det videre forløb, når krisereaktionerne opstår.

Vi samarbejder med det lokale politi, sundhedsvæsen, beredskab samt andre relevante lokale samarbejdspartnere, og vores rådgivning og støtte er anonym og gratis for alle, der kontakter os.

Du kan ringe til os hele døgnet også selvom det ikke er akut og der er gået tid, siden du var involveret i den voldsomme hændelse.

VORES TILBUD

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

Du har også mulighed for hver mandag at få et personligt møde i vores lokale rådgivningscenter.

Vi kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en periode efter hændelsen. Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder. En mentor kan være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.

Skal du i retten og vidne, kan vi også tilbyde dig en bisidder.

Hvem er vi?

I vores rådgivning er vi 20 dedikerede og dygtige frivillige rådgivere. Der er spredning på såvel køn som alder og yderligere kendetegnende for os er, at vi alle har en relevant faglig baggrund som f.eks. psykolog, terapeut, pædagog, sygeplejerske, lærer, socialrådgiver m.fl.

Som frivillige rådgiver har vi fuldført OIDs interne uddannelser, ligesom vi løbende tilbydes kompetenceudvikling i form af efter- og videreuddannelse, faglige oplæg, temadage, mindre kurser m.v.

Vi arbejder for at have et fælles fagligt fundament af høj kvalitet, så vi altid give dig den bedste rådgivning og støtte.

Ønsker du at blive offerrådgiver?

Hos os rekrutterer vi løbende nye frivillige. Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet som offerrådgiver, er du velkommen til at sende en mail på ostjylland@offerraadgivning.dk. Skriv lidt om dig selv og dine kontaktoplysninger og vi kontakter dig.

Du kan også læse mere om, hvordan og hvorfor du bør blive offerrådgiver her.

Kontakt os

Vi er her, og vi lytter